T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Finike Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Finike Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sigara Bırakma Pollikliniği

Güncelleme Tarihi: 06/05/2020

SİGARAYI BIRAKMA POLİKLİNİĞİNE İLK BAŞVURU

Hastanemizde Sigarayı Bırakma Polikliniği tüm Göğüs Hastalıkları Uzman doktorumuz tarafından yapılmaktır. İlk başvurunuzda vezne görevlisine sigarayı bırakmak istediğinizi söyleyip Uzm.Dr.Hasan GANİ sıranızı alıyorsunuz.

SİGARAYI BIRAKMA POLİKLİNİĞİ’NDE NELER YAPILIYOR?


“Sigarayı Bırakma Polikliniği”ne ilk defa başvuranlar, tercih edilen Göğüs Hastalıkları Uzman Doktor tarafından görüşmeye alınıyor. Bu görüşme, başvuranların sigarayı bırakmaya ne kadar kararlı olduğunu saptamayı amaçlıyor.


Sigarayı bırakmada temel unsur, zihinsel olarak sigara alışkanlığı bulunan kişilerin, kendilerini sigarayı bırakmaya hazırlamalarıdır. Bu nedenle doktorunuz, sizin bu kararlılığı taşıdığınıza karar verirse, sigarayı bırakma polikliniği kapsamına alarak tedaviye başlıyor.

Bu kararlılık halinin belirlenmesinden sonra, sigara alışkanlığınızın derecesini belirleyen bir Nikotin Bağımlık Testi uygulanıyor. Ayrıca mevcut olan hastalıklar ve daha önce geçirmiş olduğunuz hastalıklar hakkında bilgiler alınarak genel bir muayene yapılıyor. Ayrıca sizin depresyon ve anxiyete derecenizi belirlemek amacıyla bir anket yapılıyor. Muayene ve anketten sonra, sizden bazı testler isteniyor. Bu testler, sigaranın size o ana kadar ne ölçüde zarar verip vermediğini belirlemek amacıyla yapılıyor.

HANGİ TESTLER UYGULANIYOR?

Sigarayı Bırakma Polikliniği’ ne, sigarayı bırakma kararlılığıyla gittinizde sizden başlıca su testleri yaptırmanız isteniyor: 

- Solunum fonksiyon testleri 

- EKG ve bazı kan ve idrar tetkikleri ( şeker, üre, kreatinin, SGOT, SGPT, kolesterol, trigliserid, fibrinojen , tam idrar tetkiki) 

Test sonuçlarının alınmasından sonra, doktorunuz tarafından sonuçlar değerlendirilerek, o an herhangi bir sağlık probleminin olup olmadığı belirleniyor. Daha sonra beraberce bir bırakma günü saptanarak tedavi yöntemine karar veriliyor.


BIRAKMA GÜNÜNDEN SONRA DÜZENLİ KONTROL

Sigarayı Bırakma Polikliniği disiplini içersinde bu tedavi yöntemleri ile, ilk etapta sigarayı bırakma olasılığı yüzde 80 civarında. Bırakma gününden 1(bir) ay sonra, hastanede kontrolünüz yapılıyor. Takip esnasında isterseniz veya doktorunuz gerekli görürse, sigarayı bırakmak isteyen diğer kişilerle beraber uzman psikolog eşliğinde grup terapisine katılabilirsiniz. 
 

SİGARA HAKKINDA EN ÇOK MERAK EDİLENLER:
▪ Bunları Biliyor musunuz?

▫ Bir tek sigaranın insan vücudunda 2.5 mgr. C vitaminini yok ettiğini biliyor musunuz?
▫ Ya da, sigara içenlerin vücudunda 20 yıl içerisinde 7 kg. katran biriktiğini?
▫ Sigaradan çekilen her dumanın beyninizden 50 bin hücreyi öldür